2nd Mandarin Class

Ni hao ma?

Wo hen Lei. Putonghua hen nan! Xue xiao hen xiao. Wo yao gei lao shi yi ge ping guo. lao shi hen hao.

Zai hui. Xia xing qui jian!